Anemonevej 7, Klokkerholm, 9320 Hjallerup, Tlf.: 99455444 
 
  Pædagogik
 

Hvem er vi

Klokkerholm Børnehavestartede januar 2008 efter en fusion. Vi er den eneste børnehave i byen. Vi er normeret til 57 børn, men børnetallet svinger fra august (ca. 50 børn) – juli det efterfølgende år (ca. 70 børn).

Bygningens fysiske rammer(er oprindelig bygget til børn og unge i alderen 3 – 18 år) har bestemt, hvordan inddelingen af børnegrupper er blevet. Vi har 2 stuer – Musvitten og Spurven – med børn i alderen 3 – 4 år og en stue – Svalen – med børn i alderen 5 – 6 år (de kommende skolebørn). Vi har børn med anden etnisk baggrund i børnegruppen.

Vi har en legeplads, der efter en renovering i 2009 fremstår med mange nye legeredskaber, og vi nyder området hver dag.

Hvad vil vi gerne kendes på?

  • Vore værdier LIVSGLÆDE – LÆRING – ANERKENDELSE – SOCIALT SAMSPIL – NÆRVÆR – SUNDHED siger meget om os
  • Vi er en børnehave i udvikling, og vi har gå – på – mod i forhold til de udfordringer, vi stilles overfor
  • Der er en god stemning i børnehaven (det er der rigtig mange, der i tidens løb har tilkendegivet)
  • Med fokus på det enkelte barn giver vi tryghed og udviser omsorg, og vi skaber læringsmiljøer, der giver barnet muligheder for udvikling
  • Vi har fokus på, hvordan vi er over for hinanden
  • Vi har en rød tråd i vort arbejde fra de politiske mål til de konkrete initiativer/handlinger, vi foretager
  • Vi sætter realistiske mål
  • Vi beskriver det meget konkret, og vore brugere giver udtryk for, at det er forståeligt og gennemskueligt, og det har de stor glæde af
  • Vi har en sund kostpolitik
  • Vi er tro over fordet, vi står for

Sidst opdateret 13. april 2012