Anemonevej 7, Klokkerholm, 9320 Hjallerup, Tlf.: 99455444 
 
  Værdigrundlag
 

Værdigrundlag

i Klokkerholm Børnehave

Det grundlæggende i vores arbejde er: OMSORG – TRYGHED - TILLID

Omsorg

I Klokkerholm Børnehave betyder omsorg:

 • At vi er der for den enkelte (barn/forældre/personale)
 • At vi har omtanke for den enkelte
 • At vi forsøger at fornemme/aflæse, hvad den enkelte har brug for. Vi forsøger at udvise empati – det at kunne sætte sig ind i andres situation
 • At vi støtter og hjælper barnet i de basale behov (måltider, personlig hygiejne, påklædning, toiletbesøg m.m.)

Tryghed

I Klokkerholm Børnehave betyder tryghed:

 • At børn, forældre og personale føler, at de er velkomne
 • At alle kender børnehavens rytme og rammer
 • At vi er imødekommende
 • At vi er til at stole på
 • At børn, forældre og personale møder omsorg
 • At vi værdsætter åbenhed og ærlighed
 • At vi viser interesse for den enkelte
 • At der er kendte voksne for børnene

Tillid

I Klokkerholm Børnehave betyder tillid:

 • At vi tror på og stoler på den enkelte
 • At den enkelte kan stole på/fornemme, at vi vil det bedste
 • At vi værdsætter åbenhed og ærlighed

 

Disse basale ting ligger til grund for at vore værdier kan blomstre/udfoldes/ leves op til

Livsglæde

I Klokkerholm Børnehave betyder livsglæde:

 • At vi er glade
 • At vi har humor
 • At vi har en positiv udstråling
 • At vi forsøger at skabe et miljø, så det er et rart sted at være
 • At vi har fælles positive oplevelser

Læring

I Klokkerholm Børnehave betyder læring:

 • At vi sikrer, at der er læringsmiljøer, hvor børnene kan udvikle sig
 • At vi voksne er bevidste om vores rolle, er interesserede, nærværende, inspirerende og kommer med input
 • At børnene lærer i det sociale samspil med andre
 • At børnene bliver inspireret af de andre børn

Anerkendelse

I Klokkerholm Børnehave betyder anerkendelse:

 • At vi møder den enkelte på en positiv måde
 • At vi respekterer den enkelte for den, man er
 • At vi ser den enkelte for den, man er
 • At vi er imødekommende
 • At vi tager udgangspunkt i ICDP ( relations- og ressourceorienteret pædagogik, den anerkendende tilgang til mennesket)
 • At vi har en god omgangstone

Socialt samspil

I Klokkerholm Børnehave betyder socialt samspil:

 • At vi lærer børnene de sociale spilleregler – hvordan vi er over for hinanden
 • At vi skaber muligheder for at børnene danner venskaber
 • At børnene møder de gode relationer
 • At børnene øver sig i at kunne tilsidesætte egne behov
 • At børnene øver sig i at vise hensyn/hjælpe hinanden
 • At børnene lærer, hvordan det er hensigtsmæssigt at være sammen med andre på

Nærvær

I Klokkerholm Børnehave betyder nærvær:

 • At vi voksne er der for det enkelte barn (f.eks. ved morgenmad, når barnet skal sove, når barnet skal have tøj på, ved solcremesmøring, ved sandkassen, ved spil, når barnet er glad, når barnet er ked af det, når barnet vil fortælle noget)
 • At vi griber de øjeblikke, der er/opstår og er i tæt samvær/dialog med det enkelte barn

Sundhed

I Klokkerholm Børnehave betyder sundhed:

 • At vi har en sund kostpolitik og anvender den i vores hverdag (mellemmåltider, fødselsdage, maddage)
 • At vi er ude hver dag
 • At vi bevæger os hver dag
 • At børnene har mulighed for at skabe venskaber
 • At vi laver morgengymnastik
 • At børnene lærer at drikke vand
 • At vi ofte vaske hænder, f.eks. inden hvert måltid

At der er en god stemning i børnehaven


Sidst opdateret 13. april 2012